Norsk Smedforening

En forening for smeder i Norge. Dette er den første formelle organiseringen av smeder i landet på om lag 50 år. Norsk Smedforening ble stiftet i 2002. Foreningen er åpen for alle med interesse for smiing, enten det gjelder kniv, verktøy, restaureringsarbeid eller kunst.

Bli medlem i dag

Medlemskapet koster kr. 500 for ordinære medlemmer og kr. 250 for lærlinger og studenter.

Medlemskapet inkluderer abonnement på tidsskriftet SMED. Innmelding til leder@norsksmedforening.no

Hva er en smed? Og hva gjør de i dag?

Dette kan du få vite mer om her.

Smed utdanning i Norge

Smedfaget er et spennende og kreativt fag med tekniske utfordringer. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. To år på skole og to år i bedrift. Mer info her.

Ute etter en smed?

Handverkslaget, foreningen for tradisjonshåndverk holder en liste over utøvende smeder. Den finner du her…

Kontakt oss:

Ditt engasjement og dine meninger, spørsmål og ideer er viktig!
Send oss en melding.

Styreleder: leder@norsksmedforening.no

Facebook | Instagram

Redaktør for tidskriften SMED: redaktor.norsksmedforening@gmail.com