Norsk Smedforening

En forening for smeder i Norge. Dette er den første formelle organiseringen av smeder i landet på om lag 50 år. Norsk Smedforening ble stiftet i 2002. Foreningen er åpen for alle med interesse for smiing, enten det gjelder kniv, verktøy, restaureringsarbeid eller kunst.

Bli medlem i dag

Medlemskapet koster kr. 500 for ordinære medlemmer og kr. 250 for lærlinger og studenter.

Medlemskapet inkluderer abonnement på tidsskriftet SMED. Innmelding til leder@norsksmedforening.no

Hva er en smed? Og hva gjør de i dag?

Dette kan du få vite mer om her.

Smed utdanning i Norge

Smedfaget er et spennende og kreativt fag med tekniske utfordringer. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Mer info her.

Ute etter en smed?

Handverkslaget, foreningen for tradisjonshåndverk holder en liste over utøvende smeder. Den finner du her…

Kontakt oss:

Ditt engasjement og dine meninger, spørsmål og ideer er viktig!
Send oss en melding.

Styreleder: leder@norsksmedforening.no

Facebook | Instagram

Redaktør for tidskriften SMED: redaktor.norsksmedforening@gmail.com