Utdannelse

Smedutdanning på Hjerleid

Handverksskolen på Hjerleid syd for Dombås tilbyr et enestående skoleår i smedfaget. Skolen kan ta inntil 15 elever, også voksne.

Vg 2 Design og Trearbeid Vg 2 SMED
Facebook
Handverksskolen på Hjerleid, Dovre, er landets eneste skole som utdanner treskjærere, og smeder (fra 2012). Treskjæring og smedfag er verneverdige fag. Skolen er godkjent av Kunnskapsdepartementet etter Privatskoleloven, og tar også inn voksne! Handverksskolen gir en grunnleggende, praktisk opplæring i treskjæring og smedarbeid, materiallære, tegning, verktøy- og maskinbruk, stillære m.m. Info om skolen: • Skolen begynner ca 20. august og går fram til ca 20. juni. (10 mnd.)
• Skolen følger godkjent læreplan etter Kunnskapsløftet for Vg2 Design og trearbeid og Vg2 Smed.
• Undervisninga vil bli organisert i moduler (bolker) der dere jobber konsentrert om ett tema/ en stilperiode om gangen. Vi legger vekt på handverksteknikker.
• Skolen er åpen om kveldene, elevene bruker verkstedet fritt
• Vi tilbyr undervisning i allmenne fag (fellesfag) for dere som skal ha det/ønsker det.
• Vi har utstrakt bruk av inspirerende instruktører/gjestelærere utenfra.
• Skolepenger: ca 20.000,- for hele skoleåret, pluss materialutgifter (ca 6000,-)
• Lån og stipend i Lånekassen
• Faglige ekskursjoner blir lagt inn i undervisningen
• Rimelige hybler og leiligheter på skoleområdet. (fra kr 2100,- pr mnd, forbehold om endring) Lærebedrift ved Senter for Bygdekultur på Dovre, der du kan gå i lære og senere gå opp til svenneprøve. Lærlingen tegner en lærekontrakt med bedriften. I løpet av de to årene får lærlingen videre undervisning og deltar i produksjon. I perioder utplasseres lærlingen i andre bedrifter. Skal du begynne på på Vg1 Design og Håndverk? Prosjekt til fordypning i treskjæring? Eller på Vg1 TIP? Kontakt oss! Handverksskolen er etablert av Stiftelsen Norsk Kulturarv og Senter for bygdekultur i 2004, for å videreføre treskjærerutdanningen fra 1886, som ble nedlagt av Fylkeskommunen i 2003. Opprettelsen ble gjort i samarbeid med Fylkeskommunen, Fylkesmannen og Dovre kommune. Søknader tas imot så tidlig som mulig. Velkommen på besøk/hospitering! Se også http://www.hjerleid.no og finn Handverksskolen på facebook Rektor Helle Hundevadt, post@hjerleid.no tlf 61 24 05 51 / 93 28 19 30

Smedutdanning i Odda

Vg2 Smed ved Odda vidaregåande skule er eit nytt tilbod frå vinter 2015. Tilbodet er godkjent som landslinje. Elever fra Design og Handverk og Tip kan søke. For elever fra Tip er det nå laget et kryssløp.

Hvorfor søke Smedskolen i Odda? Smedskolen i Odda er ei landslinje i smedfaget Vg2 og er plassert på et gammelt industriområde i den største gjenværende industrismia i Norge. Smia eies av Norsk Vassdrag- og Industristadmuseum, NVIM. Den drives i dag av museet og noen ildsjeler som ser verdien av å ta vare på denne håndverkstradisjonen. Smia er utstyrt med fire esser av tsjekkisk type og to esser i eget murverk hvor fire smeder kan smi samtidig. Videre har vi tre lufthammere en med slag på 100 kg, en med slag på 50 kg, og en transportabel på 9 kg. I tillegg har vi en fjærhammer med slag på 25 kg. Ildsjelene er medlemmer av Odda Smedforening som bli stifta i 2010, og som er initiativtaker og en av pådriverne for å få til en smedskole i Odda. Smedutdanningen er administrert av Odda Vidaregåande Skule. Smedforeningen sammen med Norsk Smedforening arrangerte i 2011 NORDISK MESTERSKAP I SMIING med gjester fra 9 land. Det var under dette mesterskapet den første jernrosa mot vold og terror blei smidd. Til våren mottar Odda Smedforening sammen med «Jernrosas venner» i Odda verdens største jernrose, smidd av svenske smeder og gitt av ARBETARNAS BILDNINGSFØRBUND Syd-Halland, Sverige. Jernrosa er 3 tonn tung, har en lengde på 6 meter, har tre bein med lengde 3 meter og rosediameteren er 1, 35 meter brei. Den blir en attraksjon. Kraft- og industrisamfunnet Odda har rike smedtradisjoner og fortsatt tusen industriarbeidsplasser, og det nasjonale museet for vannkraft og industri NVIM . Odda kommune støtter etableringa av smedskolen og ønsker å bli et senter for smedfaget. Odda ligger mellom to landskapsvernområder. I vest Folgefonna og i øst Hardangervidda. Dette er områder som er rike på jakt og fiske, med flotte turområder i mektig natur sommer som vinter. Vi har skiløypenettet på Korlevoll/Seljestad, alpinsenteret i Håra dalen, Røldal og sommerskisenteret i Jondal. 40 til 50 tusen besøker Trolltunga hvert år. Den ligger inne ved Ringedalsdammen i dramatisk natur med opptur, for eksempel Via Ferrata og nedtur med ZIP liner gjennom juvene. Nord for Odda i Ullensvang Herad ligger det største fruktområde i Norge. Her arrangeres hvert år, om våren og i blomstringen Hardanger Musikkfestival og tvers over fjorden om høsten Velure Rock. I Odda arrangeres det hver høst Litteratursymposiet og Bueslaget Lokst Utøve har program heile året. Dette er bare noen av godbitene. Vi ønsker alle elever velkommen til Odda. Her blir det fyr i essene. Linker for mer informasjon: http://www.odv.hfk.no http://www.vilbli.nohttp://www.oddablues.no/programhttp://www.hardangermusikkfest.no/programhttp://www.opplevodda.com http://www.litteratursymposiet.noHilsen Odda Smedforening Kontaktperson: Gunnar Forstrøm Hjørnevik epost: gun-hjo@c2h.no
Følg oss på Facebook

Advertisements