Kontakt oss

Ditt engasjement og dine meninger, spørsmål og ideer er viktig!
Send oss en melding.

Formann: Åge Hjortland
leder@norsksmedforeningdforening.no

Øvrige i styret:

Kasserer: Peder Martin Dale peder.dale@giertsen.no
Styremedlem: Seppe Lehembre seppe.lehembre@fartoyvern.no
Styremedlem: Åge Hjortland agehjortland@gmail.com
Styremedlem: Torbjørn Malm jernmalm@gmail.com

Redaktøren for tidskriftet SMED: Steven Carpenter post@kunstsmed.no

Nettside ansvarlig: Jan-Tore Ovesen jto@vartosmeden.no

Følg oss på Facebook